Recondiționare scule de carbură monobloc

Firma Advanced Technology Europe asigură servicii de recondiționare a sculelor așchietoare Wolf, în fabricile acesteia din Germania sau Croația.
Fima Wolf este lider de piață inovativ în acoperiri de tip PVD ale suprafețelor, fie că vorbim despre scule așchietoare sau piese supuse la uzură.

Astfel ne asigurăm că sculele Dumneavoastră sunt reascuțite și reacoperite în aceleași condiții ca și scula nouă, totul pentru a vă garanta aceleași caracteristici inițiale, asigurându-vă un cost al utilizării sculelor cât mai scăzut.

Un alt tip de scule așchietoare pentru care putem asigura servicii de recondiționare completă sunt sculele de danturare prin rulare tip hobs.

Ascuțire și acoperire

DESCARCĂ

Ascuțire și acoperire scule de danturare

DESCARCĂ

Acoperiri piese supuse uzurii

Fima Wolf este lider de piață inovativ în acoperiri ale suprafețelor pieselor supuse uzurii, specialiștii WOLF și Advanced Technology Europe vă asigură consilierea în alegerea celei mai bune soluții de acoperire, procesul desfășurându-se în fabrica din Germania.

Există o gamă mare de piese cărora prin acoperirea PVD a suprafețelor, se mărește duritatea stratului superficial, se micșorează coeficientul de fricțiune, ceea ce asigură reducerea timpilor de staționare cu reparația utilajelor, se mărește durata de viață a utilajelor și a pieselor supuse uzurii.

Exemple de piese ce pot fi acoperite:

 • elemente active pentru ștanțe si matrițe pentru prelucrare table
 • acoperirea elementelor active ale matrițelor de injecție mase plastice
 • Piese mecanice diverse: roți dințate, pistoane, valve, componente pompe hidraulice, componente lagare
 • Piese pentru automotive: pistoane și segmenți, injectoare
 • Piese pentru industria medicală și implanturi

 

PVD Coating
PVD Coating

Soluții acoperire piese metalice

DESCARCĂ

Consultanță pentru procese de așchiere

Firma Advanced Technology Europe asigură consiliere pentru eficientizarea proceselor de așchiere.

 

Datorită experienței acumulate putem oferi asistență atât la un nivel general al proceselor de fabricație sau conexe acestora, până la un nivel de detaliere și particularizare de tip operație de prelucrare.

Oferim astfel consiliere în stabilirea celor mai bune strategii existente de prelucrare, analizăm și oferim consiliere pentru maximizarea stabilității și capabilității în procesul de așchiere ținând cont de principalii factori: mașină cnc, ansamblu sculă, piesă și dispozitiv de prelucrare.

 

Echipare mașini cu portscule, scule așchietoare și dispozitive de prindere

Firma Advanced Technology Europe asigură consiliere pentru echiparea cu portscule, scule așchietoare și dispozitive de prindere necesare, pentru punerea în funcțiune cât mai rapidă a utilajului și pentru obținerea încă de la început a celor mai bune rezultate:

 • Piese conforme la paramterii de calitate ceruți
 • Stabilitatea și capabilitatea procesului de așchiere
 • Costuri de prelucrare scăzute

Colaborăm cu producători și reprezentanți ai firmelor de mașini unelte pentru implementare soluții la cheie.

Consultanță și soluții pentru echipare toolroom și atelier

Datorită experienței acumulate în fabricație, firma Advanced Technology Europe vă oferă consiliere în amenajarea eficientă și ergonomică a atelierelor și a locațiilor de tip toolroom incluzând pe lângă mașini de măsurat și reglat scule și toate celelalte dispozitive necesare pentru transferul datelor măsurate la mucn, pentru stocarea ergonomică și eficientă a componentelor ansamblurilor sculelor aschietoare dar și a ansamblurilor scule așchietoare pregătite pentru lucru, organizarea fluxului sculelor așchietoare într-un atelier de la aprovizionare până la colectare scule uzate, organizarea fluxului de recondiționare scule așchietoare, dotare cu dulapuri inteligente sau depozite integrate inteligente cu stocare pe verticală pentru eficientizarea spațiului de depozitare.

             

Instalare și instruire pentru mașinile comercializate

Firma Advanced Technology Europe asigură consiliere pentru alegerea, instalarea și utilizarea în cele mai bune condiții a produselor și echipamentelor oferite, fie ca este vorba despre scule așchietoare, portscule sau mașini de măsurat și reglat scule.

Datorită experienței industriale acumulate și cunoașterii proceselor de fabricație ne adresăm cu ușurință tuturor persoanelor implicate în fluxul de producție, care au nevoie de serviciile noastre.

Recomandările oferite conduc la o punere în funcțiune rapidă, funcționare și utilizare corectă a utilajelor pentru a beneficia de o durată în funcționare cât mai mare și de returnarea rapidă a investiției.

 

Consultanță pentru reproiectarea sau îmbunătățirea oricărui Proces de Productie

Oferim experiența acumulată în lucrul pe toate continentele cu cele mai avansate companii din industriile aeronautica, auto si energie.

Toate serviciile oferite se bazează pe analiza grafică si statistică a datelor implicate si au rezultate măsurabile.

Printre serviciile oferite:

 • Reproiectarea sau îmbunătățirea proceselor de producție de orice fel pentru a livra la indicatorii de performanță doriți – Calitate, Cost, Timp, Siguranță etc. (Lean Six Sigma)
 • Reproiectarea oricărui produs sau serviciu existent sau proiectarea oricărui produs sau serviciu nou (Design for Six Sigma)
 • Setarea la parametrii doriți a oricarei mașini , echipament sau linie de producție și optimizarea oricărui parametru (de exemplu Cost) în cadrul oricărui proces de fabricație (Regression Analysis sau Design of Experiments)
 • Verificarea și îmbunătătirea oricărui sistem de măsură indiferent de echipamentul utilizat (Measurement System Analysis)
 • Verificarea stabilității, capabilității și a trendului pentru orice proces, mașină sau echipament (Statistical Process Control si Process/Product Capability)
 • Eliminarea complexității oricărui proces (Lean Manufacturing)
 • Managementul Riscului în orice capacitate de producție (FMEA – Failure Modes and Effects Analysis)
 • Analize comparative între orice mașini , echipamente, scule, dispozitive (Hypothesis Testing)
 • Evenimente KAIZEN pe orice subiect
 • Cursuri ți proiecte practice pentru toate serviciile oferite
 • Cursuri, proiecte practice și certificare Lean Six Sigma pentru toate nivelele – Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt.

Pentru mai multe informații –  www.advanced-thinking.com